IT Outsource
Felügyeleti szolgáltatások

Napjainkban az üzleti szféra vállalatai a versenyképesség növelését tűzték ki elsődleges célul. Ezen cél elérése érdekében a folyamatos üzletmenet biztosítása, továbbá az adatok biztonságának és védelmének fejlesztése mellett csökkenteni kell a kapcsolódó szolgáltatás-támogatás költségeket. Ahhoz, hogy ez a két egymásnak látszólag ellentmondó elvárás (azaz a költségek csökkentése mellett a folyamatos és biztonságos üzletmenet fenntarthatóság) teljesíthető legyen fontos, hogy az adott vállalat üzemeltetése megfelelő felügyeleti rendszerrel és szakmai háttérrel legyen támogatva, hiszen ez a proaktív beavatkozások elengedhetetlen eleme.

Részletek

A Sys IT Services Kft. szakemberei az alkalmazott felügyeleti szolgáltatások segítségével– az adott vállalat üzleti igényeinek megfelelően – előre konfigurált eseményvizsgálat alapján azonnali beavatkozásra és hibaelhárításra képesek. Ezzel a megközelítéssel a nem tervezett szerverleállások, a nem kívánt betörések, üzleti alkalmazás kiesések valószínűsége minimálisra csökkenthető.

Az ügyfél igényei szerint testre szabott belső eljárásainknak köszönhetően a leállások valószínűsége előre jelezhető és beavatkozás kezdeményezhető. Ez a gyakorlat- a költségek szinten tartása mellett- tovább növeli az üzletmenet folytonosságának fenntarthatóságát, ami rendkívül fontos, hiszen egy alkalmazás kiesése miatti üzleti veszteség, vagy egy eszköz nem tervezett (meghibásodás miatti) cseréjének költsége számottevően magasabb, mint a proaktív monitoring és az annak köszönhető megelőző karbantartások költsége.


A szolgáltatás tartalma:

 • Esemény menedzsment
 • Operációs rendszer szintű monitorozás
 • Szolgáltatás szintű monitorozás (DNS, DHCP, etc)
 • Hálózati forgalommonitorozás
 • Adatbázisok egyes szolgáltatási elemeinek monitorozás
 • Hardware komponensek monitorozás
 • Trend riportok készítése monitorozásból kiindulva, proaktív problémamegoldás és kapacitásmenedzsment alkalmazása
 • Küszöbértékek alkalmazása, ami alapján egyes események előre megjósolhatóak és megelőzhetőek


Outsource szolgáltatások

A versenyszféra vállalatai számára alapvető fontosságú az üzleti rendszereik biztonságos és költséghatékony üzemeltetése. Megoldás lehet – a hazai és nemzetközi gyakorlatban is bevált – informatikai kiszervezés (IT Outsourcing) alkalmazása. Ennek során az ügyfél előre definiált költségek mellett, magas színvonalú és mérhető szolgáltatást vásárol. A Sys IT Services Kft. Outsource üzletága a mára már szabványnak minősülő ITIL iparági standard alapján végzi feladatait és nyújt kimagasló szolgáltatást ügyfelei részére.


Részletek

Az Sys IT Services Kft. által alkalmazott ITIL alapú üzemeltetési modell több alkotóelemből épül fel. Első- azaz az ügyfél szintű komponense a jól felépített, 7×24-es szolgáltatási idő lefedettségére is képes Service Center, ami hívásfogadó, hívásregisztráló és- lehetőség szerint- hívás alatt megoldó tevékenységeket lát el, kihangsúlyozva a minél hatékonyabb és gyorsabb megoldást. A második szinten egy széles tudásspektrummal rendelkező szakembergárda áll rendelkezésre, akik– köszönhetően az alkalmazott felügyeleti szolgáltatásoknak – proaktív tevékenységeket végeznek, így minimalizálva az üzleti folyamatok kiesését. Ezen a szinten dolgozó kollegáink távoli eléréssel valamint on-site jelenléttel végzik munkájukat.

Az üzletág kultúrájából kifolyólag a kollégák folyamatosan a „hogyan lehetne jobban„ üzemeltetni gondolkodásnak megfelelően fordulnak a szakmai üzletágakhoz minden olyan esetben, amikor komplex problémákkal találják szemben magukat. Az említett üzletágak magasan kvalifikált szakembergárdával rendelkeznek, birtokolva az összes olyan új technológiához (pl. VMware virtualizációs megoldások alkalmazása, vékonykliens megoldások), ami az ügyfél számára egy hibatűrőbb, gazdaságosabb, környezet megvalósítását biztosítják.

Az Outsource üzletág kifejezetten nagy hangsúlyt fektet az ügyféllel létrehozott stratégiai partnerség kialakítására, hiszen a folyamatos kommunikáció áramlását csak egy ilyen kapcsolat biztosítja, elősegítve ezzel a jobb működési irányt. Az üzletág mindenkori célja az alap szolgáltatási szintek elérése felett történő megoldásszállítás valamint a maximális ügyfél elégedettség.


A szolgáltatás tartalma:

 • Infrastruktúraüzemeltetés
 • Szerverek és munkaállomások operációs rendszer szintű üzemeltetése
 • Szerverek és munkaállomások alkalmazás szintű üzemeltetése és/vagy üzemeltetés támogatása
 • Címtárszolgáltatások
 • Hálózat üzemeltetés (LAN és WAN)
 • Csoportmunka alkalmazások üzemeltetése
 • IT Biztonsági üzemeltetés
 • Mentési és archiválási szolgáltatások

 • Patch menedzsment és verzióváltozási szolgáltatások
 • Vírusvédelmi szolgáltatások
 • Irodatechnikai és kommunikációs eszközök támogatása
 • Kiemelt felhasználó kezelés (VIP)
 • Hiba és probléma menedzsment
 • Változás és konfigurációkezelés
 • Proaktív monitoring és eseménymenedzsment
 • Kapacitás és rendelkezésre állás figyelése, trend analízisek
 • Eszköz (Asset) menedzsment


Support, támogatás

A támogatási szolgáltatások az IT rendszerek üzemeltetőinek munkáját segítik, illetve egészítik ki. Segítségükkel szavatolható a magasabb minőségű rendszerüzemeltetés biztosítása, amely az adott cég vagy szervezet üzleti igényeit maradéktalanul képes kielégíteni. A támogatások körébe tartozhatnak a rendelkezésre állás növelését szolgáló SLA alapon működő re- és proaktív tevékenységek, illetve- az ennél átfogóbb- a működést közép- és hosszútávon meghatározó auditok és tanácsadás.


Részletek

Az Sys IT Services Kft-ben meglévő szakmai tudás és tapasztalat a fejlesztési- és új rendszer bevezetését megvalósító projekteken túl kiválóan kamatoztatható az üzemeltető szervezetek technológiai támogatásában is. A cég a szervezetben megtalálható összes szakmai területen rendelkezik a támogatási szolgáltatás ellátásához szükséges tapasztalattal és adottságokkal, melyek a megfelelő szakembergárdán túl magukba foglalják az ITIL alapokon nyugvó 24 órás call center szolgáltatást; valamint a mérnöki kompetencia oldalon is rendelkezésre álló 7×24 órás ügyeleti rendszert. A Synergon Rendszerintegrátor szakemberei az IT infrastruktúra összes területét lefedő szakmai tudással rendelkeznek, ezért képesek a komplex informatikai rendszerek támogatásának magas színvonalú és hatékony ellátására.

A szolgáltatás tartalma:

 • Egykapus szolgáltatás, akár összetett rendszerek esetében is
 • Definiált jól működő támogatási folyamatok
 • SLA alapú működés
 • Krízismenedzsment
 • 7×24 órás lefedettség
 • pro- és reaktív szolgáltatások
 • tanácsadói tevékenység
 • Támogatott rendszerek
 • Hálózati infrastruktúra
 • IT biztonság
 • Szoftver infrastruktúra
 • Hardver eszközök: szerverek, tároló rendszerek
 • Alapinfrastruktúra gépterem, passzív hálózati elemek, szünetmentes tápellátás és erősáramú rendszerek.